Yandex
Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi No:89 Kat:3 Daire:7

ULUSLARARASI YAYINLARAkademik Çalışmalarım

 •  Çerkeş N; Çerçi Özkan A; Tümerdem B; Kesim SN; Erer M. Absence of Vaginal and Urethral Orifices after Vulvovaginal Trauma Plast Reconstr Surg 2000 November;106(6):1435-1436
 • Aslan A; Çerçi Özkan A; Aydın H; Koldaş T; Tunçer S Orocutaneous Fistula Arising Secondary to Irritation of External Dental Prosthesis and its Reconstruction by Nasolabial Island Flap Annals of Plastic Surgery 2001 July; 47(1):95-96
 • Tunçer S; Çerçi Özkan A; Tümerdem B; Emekli U Prevention of Air Leak Through the Umbilicus by an ECG Electrode Plast Reconstr Surg 2001 December; 108(7):2168
 • Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Aydın H; Asoğlu O; Bozfakioğlu Y; Emekli U Analysis of 16 pedicled transverse rectus abdominis flaps for breast reconstruction The Breast Journal 2001 Supplement to September/October; 7(5):44
 • Aydın H; Karabulut A; Çerçi Özkan A; Önel D; Ç. Özden B; Güngel H Alternatives of Breast Reconstruction In Breast Conserving Surgery and Skin Sparing Mastectomy The Breast Journal 2001 Supplement to September/October; 7(5):44
 • Okumuş A; Çerçi Özkan A; Emekli U Single stage reconstruction of complex mandibular bune and soft tissue defects by midsegment ostectomy in osteoseptocutaneous free fibular flap Plast Reconstr Surg. 2002 Dec;110(7):1803-4; author reply 1804-5.
 • Aydın H; Tümerdem B; Önel D; Çerçi Özkan A Reduction mammaplasty using inferior pedicle technique combined with dermal suspension Plast Reconstr Surg 2003 Mar 111(3):1362-3
 • Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Aydın H; Asoğlu O; Bozfakioğlu Y; Emekli U The use of ipsilateral versus contralateral pedicle and vertical versus horizontal flap inset models in TRAM flap breast reconstruction and the aesthetic outcome Aesthetic Plastic Surgery 2002 nov/dec 26(6): 451-456

ULUSAL YAYINLAR

 • Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Okumuş A; Arslan A; Erer M Kronik Böbrek Yetersizliğinde Mandibulada Sekonder Gelişmiş Brown Tümör: Olgu Sunumu, İÜ.İTF. Medikal Bülten 2000;63(4):424-428
 • Çerçi Özkan A; Tümerdem B; Çizmeci O; Erer M, Hemanjioma Bağlı ‘Pinokyo’ Burun Deformitesinin Open-Tip plasti ile Onarımı,İÜ.İTF. Medikal Bülten 2001;34(1): 94-97,Kalender V; Çerçi Özkan A; Emekli U; Karabulut A; Erer M; Arıncı A; Mezdeği A
 • ?Çerçi Özkan A; Çerkeş N; Tümerdem B; Kesim SN; Erer M, Vulvovajinal travma sonrası vajinal ve üretral orifis kaybı,XXIII Ulusal Pl Rek Est Cer Kongresi
 • Çerçi Özkan A; Aydın A; Tunçer S; Okumuş A; Aslanov A; Özkan T; Durmaz H,Üst ekstremitede geniş doku kaybının giderilmesinde süperior pediküllü vertikal rektus abdominis kas-deri flebinin iki aşamalı olarak kullanımı,XXIII Ulusal Pl Rek Est Cer Kongresi
 • Çerçi Özkan A; Aslan A; Çizmeci O,Konjenital unilateral ala hipoplazi-aplazi olgularında auriküler kompozit greft ile onarım: olgu sunumu,XXIII. Ulusal Pl Rek Est Cer Kongresi
 • Güven E.; Çerçi Özkan A; Emekli U; Ermiş İ; Mezdeği A; Aydın İ, Ekspanse edilmiş prefabrike supraklaviküler deri flebi ile konjenital dev nevüs rekonstrüksiyonu,XXIII. Ulusal Pl Rek Est Cer Kongresi
 • Okumuş A; Çerçi Özkan A; Aydın A; Kabakaş F; Kesim SN,Lineer epidermal nevüs tedavisinde dermabrazyon: iki olgu
 • Çerçi Özkan A; Emekli U; Aslan A; Mezdeği A;  Kesim SN; Erer M,Tessier no 7 bilateral lateral yüz yarığı: Olgu sunumu,XXII Ulusal Pl. Rek. Est Cer Kongresi
 • Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Okumuş A;Aslan A; Kesim SN; Erer M,Kronik böbrek yetersizliğine sekonder gelişmiş santral dev hücreli reperatif granülom,XXII. Ulusal Pl. Rek. Cer. Kongresi
 • Çerçi Özkan A; Tümerdem B; Çizmeci O; Erer M,Hemanjioma bağlı ‘pinokyo’ burun deformitesinin açık tip plasti ile onarımı, XXII. Ulusal Pl. Rek. Cer. Kongresi
 • Aslan A; Çerçi Özkan A; Koldaş T; Aydın H, Ekstermal dental protez irritasyonuna bağlı gelişen orokutan fistül ve nasolabial flep ile onarımı,XXII. Ulusal Pl. Rek. Cer. Kongresi
 • Okumuş A; Çerçi Özkan A; Ermiş İ; Çizmeci O; Erer M; Tunçer S,Uygunsuz sünnet sonucu penil şaftta oluşmuş yumuşak doku kaybının skrotal flep ile onarımı,XXI. ulusal Pl. Rek. Est. Cer. Kongresi
 • Aydın A; Aydın İ; Güven E; Çerçi Özkan A; Tümerdem B; Aslan A, Alt ve üst ekstremitelerde replantasyon ve revaskülarizasyon vakalarında erken post-operatif sonuçlarımız ve karşılaştığımız komplikasyonlar,Pl Rek Est Cer derneği Abant 2001 kış sempozyumu
 • Okumuş A; Çerçi Özkan A; Ermiş İ; Çizmeci O; Kesim SN; Erer M; Tunçer S; Güven E, Skrotal flebin genital bölge ve perine rekonstrüksiyonunda kullanımı, XXII. Ulusal Pl. Rek. Cer. Kongresi
 • Aydın İ; Çerçi Özkan A; Güven E; Hoşbay Z,Dorsal teknikle el bileği artrodezi Auricular Reconstruction with prefabricated postauricular fasciocutaneous flap: Case report.İU. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 2001;34(1):94-97
 • Önel D; Özarmağan G; Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Öztürk AS; Erer M, Kronik Dermatozlar Zemininden Gelişen Yassı Epitel Hücreli Karsinom ,İÜ. İTF. Medikal Bülten 2000;63(4):429-434
 • Okumuş A; Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Ermiş İ; Tunçer S; Güven E; Aslanov A, Penil ve perineal yaralanmaların skrotal flep ile onarımı: İki olgu sunumu,İÜ İTF medikal Bülten (kabul edildi)
 • Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Aslan A, Konjenital unilateral alar hipoplazi/aplazi!nin auriküler kompozit greft ile onarımı: Olgu sunumu,İÜ İTF Medikal bülten (kabul edildi)

SERBEST BİLDİRİLER

 • Çerçi Özkan A,Rinoplastiyi Karmaşıklaştıran Etkenler,EPCD 19. Ulusal Kongresi 10-11 Ocak 2015
 • Çerçi Özkan A,Rinoplastiyi karmaşıklaştıran etkenlerin analizi,sınıflandırılması ve bunların uygun onarım yöntemleri,TPCD 36. Ulusal Kongresi 29 Ekim-1 Kasım 2014,Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Aydın H; Asoğlu O; Bozfakioğlu Y; Emekli U Analysis of 16 pedicled transverse rectus abdominis flaps for breast reconstruction,1st Congress of the World Society for Breast Health 
 • Aydın H; Karabulut A; Çerçi Özkan A; Önel D; Ç. Özden B; Güngel H,Alternatives of Breast Reconstruction In Breast Conserving Surgery and Skin Sparing Mastectomy,1st Congress of the World Society for Breast Health, Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Aydın H; Emekli U; Bozfakioğlu Y; Aydın İ; Tümerdem B; Aslan A; B. Karabulut A, Pediküllü TRAM flep ile meme onarımında uyguladığımız teknik modifikasyonların karşılaştırılması, XXIII Ulusal Pl Rek Est Cer Kongresi
 • Kalender V; Çerçi Özkan A; Emekli U; Erer M; Arıncı A; Mezdeği A, Prefabrike postauriküler fasyokutan flep ile aurikula rekonstrüksiyonu,Pl Rek Est Cer derneği Mavrovo-2000 kış sempozyumu

POSTERLER

 • Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Eren S; Aydın H; Mezdeği A; Tunçer S; Güven E; Aköz FDeri koruyucu olmayan mastektomide ekspander ile genişletilmiş göğüs duvarı derisinin altına dezepitelize edilerek yerleştirilen pediküllü TRAM flep ile geç onarım: Vaka sunumu,XXIII Ulusal Pl. Rek. Est Cer Kongresi, VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
 • Aydın A; Emekli U; Çerkeş N; Aydın İ; Çerçi Özkan A; Aslan A; Erer M; Süoğlu Y; Hafız G, Serbest Fibula Flebi ile Baş Boyun Cerrahisinde Onarım Deneyimlerimiz. XXII. Ulusal Pl. Rek. Cer. Kongresi.

İşbirliği içinde olduğum kişiler ve ameliyat yaptığım hastaneler

Medicana Hastanesi
haldun-seyhan.png
mujdat-ok.png
secil-gunay.png
aestimed.png
drmertbiligli.jpg
istanbulestetica.png
armanduraduryan.png
aile-hastanesi.png
amerikan-hastanesi557a7eda59506.png
KULAKBURUN.png
agopkotogyan.png
cildiye558933a835ea0.png
cildiye-2558933a4ea113.png
ongutpatoloji.png