Yandex
Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi No:89 Kat:3 Daire:7


INTERNATIONAL PUBLICATIONS 

 • Çerkeş N; Çerçi Özkan A; Tümerdem B; Kesim SN; Erer M. Absence of Vaginal and Urethral Orifices after Vulvovaginal Trauma Plast Reconstr Surg 2000 November;106(6):1435-1436
 • Aslan A; Çerçi Özkan A; Aydın H; Koldaş T; Tunçer S Orocutaneous Fistula Arising Secondary to Irritation of External Dental Prosthesis and its Reconstruction by Nasolabial Island Flap Annals of Plastic Surgery 2001 July; 47(1):95-96
 • Tunçer S; Çerçi Özkan A; Tümerdem B; Emekli U Prevention of Air Leak Through the Umbilicus by an ECG Electrode Plast Reconstr Surg 2001 December; 108(7):2168
 • Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Aydın H; Asoğlu O; Bozfakioğlu Y; Emekli U Analysis of 16 pedicled transverse rectus abdominis flaps for breast reconstruction The Breast Journal 2001 Supplement to September/October; 7(5):44
 • Aydın H; Karabulut A; Çerçi Özkan A; Önel D; Ç. Özden B; Güngel H Alternatives of Breast Reconstruction In Breast Conserving Surgery and Skin Sparing Mastectomy The Breast Journal 2001 Supplement to September/October; 7(5):44
 • Okumuş A; Çerçi Özkan A; Emekli U Single stage reconstruction of complex mandibular bune and soft tissue defects by midsegment ostectomy in osteoseptocutaneous free fibular flap Plast Reconstr Surg. 2002 Dec;110(7):1803-4; author reply 1804-5.
 • Aydın H; Tümerdem B; Önel D; Çerçi Özkan A Reduction mammaplasty using inferior pedicle technique combined with dermal suspension Plast Reconstr Surg 2003 Mar 111(3):1362-3
 • Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Aydın H; Asoğlu O; Bozfakioğlu Y; Emekli U The use of ipsilateral versus contralateral pedicle and vertical versus horizontal flap inset models in TRAM flap breast reconstruction and the aesthetic outcome Aesthetic Plastic Surgery 2002 nov/dec 26(6): 451-456

NATIONAL PUBLICATIONS

 • Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Okumuş A; Arslan A; Erer M Kronik Böbrek Yetersizliğinde Mandibulada Sekonder Gelişmiş Brown Tümör: Olgu Sunumu, İÜ.İTF. Medikal Bülten 2000;63(4):424-428
 • Çerçi Özkan A; Tümerdem B; Çizmeci O; Erer M, Hemanjioma Bağlı ‘Pinokyo’ Burun Deformitesinin Open-Tip plasti ile Onarımı,İÜ.İTF. Medikal Bülten 2001;34(1): 94-97,Kalender V; Çerçi Özkan A; Emekli U; Karabulut A; Erer M; Arıncı A; Mezdeği A
 • ?Çerçi Özkan A; Çerkeş N; Tümerdem B; Kesim SN; Erer M, Vulvovajinal travma sonrası vajinal ve üretral orifis kaybı,XXIII Ulusal Pl Rek Est Cer Kongresi
 • Çerçi Özkan A; Aydın A; Tunçer S; Okumuş A; Aslanov A; Özkan T; Durmaz H,Üst ekstremitede geniş doku kaybının giderilmesinde süperior pediküllü vertikal rektus abdominis kas-deri flebinin iki aşamalı olarak kullanımı,XXIII Ulusal Pl Rek Est Cer Kongresi
 • Çerçi Özkan A; Aslan A; Çizmeci O,Konjenital unilateral ala hipoplazi-aplazi olgularında auriküler kompozit greft ile onarım: olgu sunumu,XXIII. Ulusal Pl Rek Est Cer Kongresi
 • Güven E.; Çerçi Özkan A; Emekli U; Ermiş İ; Mezdeği A; Aydın İ, Ekspanse edilmiş prefabrike supraklaviküler deri flebi ile konjenital dev nevüs rekonstrüksiyonu,XXIII. Ulusal Pl Rek Est Cer Kongresi
 • Okumuş A; Çerçi Özkan A; Aydın A; Kabakaş F; Kesim SN,Lineer epidermal nevüs tedavisinde dermabrazyon: iki olgu
 • Çerçi Özkan A; Emekli U; Aslan A; Mezdeği A;  Kesim SN; Erer M,Tessier no 7 bilateral lateral yüz yarığı: Olgu sunumu,XXII Ulusal Pl. Rek. Est Cer Kongresi
 • Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Okumuş A;Aslan A; Kesim SN; Erer M,Kronik böbrek yetersizliğine sekonder gelişmiş santral dev hücreli reperatif granülom,XXII. Ulusal Pl. Rek. Cer. Kongresi
 • Çerçi Özkan A; Tümerdem B; Çizmeci O; Erer M,Hemanjioma bağlı ‘pinokyo’ burun deformitesinin açık tip plasti ile onarımı, XXII. Ulusal Pl. Rek. Cer. Kongresi
 • Aslan A; Çerçi Özkan A; Koldaş T; Aydın H, Ekstermal dental protez irritasyonuna bağlı gelişen orokutan fistül ve nasolabial flep ile onarımı,XXII. Ulusal Pl. Rek. Cer. Kongresi
 • Okumuş A; Çerçi Özkan A; Ermiş İ; Çizmeci O; Erer M; Tunçer S,Uygunsuz sünnet sonucu penil şaftta oluşmuş yumuşak doku kaybının skrotal flep ile onarımı,XXI. ulusal Pl. Rek. Est. Cer. Kongresi
 • Aydın A; Aydın İ; Güven E; Çerçi Özkan A; Tümerdem B; Aslan A, Alt ve üst ekstremitelerde replantasyon ve revaskülarizasyon vakalarında erken post-operatif sonuçlarımız ve karşılaştığımız komplikasyonlar,Pl Rek Est Cer derneği Abant 2001 kış sempozyumu
 • Okumuş A; Çerçi Özkan A; Ermiş İ; Çizmeci O; Kesim SN; Erer M; Tunçer S; Güven E, Skrotal flebin genital bölge ve perine rekonstrüksiyonunda kullanımı, XXII. Ulusal Pl. Rek. Cer. Kongresi
 • Aydın İ; Çerçi Özkan A; Güven E; Hoşbay Z,Dorsal teknikle el bileği artrodezi Auricular Reconstruction with prefabricated postauricular fasciocutaneous flap: Case report.İU. Medical Bulletin of İstanbul Medical Faculty 2001;34(1):94-97
 • Önel D; Özarmağan G; Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Öztürk AS; Erer M, Kronik Dermatozlar Zemininden Gelişen Yassı Epitel Hücreli Karsinom ,İÜ. İTF. Medikal Bülten 2000;63(4):429-434
 • Okumuş A; Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Ermiş İ; Tunçer S; Güven E; Aslanov A, Penil ve perineal yaralanmaların skrotal flep ile onarımı: İki olgu sunumu,İÜ İTF medikal Bülten (kabul edildi)
 • Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Aslan A, Konjenital unilateral alar hipoplazi/aplazi!nin auriküler kompozit greft ile onarımı: Olgu sunumu,İÜ İTF Medikal bülten (kabul edildi)

FREE PRESENTATIONS

 • Çerçi Özkan A,Rinoplastiyi Karmaşıklaştıran Etkenler,EPCD 19. Ulusal Kongresi 10-11 Ocak 2015 
 • Çerçi Özkan A,Rinoplastiyi karmaşıklaştıran etkenlerin analizi,sınıflandırılması ve bunların uygun onarım yöntemleri,TPCD 36. Ulusal Kongresi 29 Ekim-1 Kasım 2014,Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Aydın H; Asoğlu O; Bozfakioğlu Y; Emekli U Analysis of 16 pedicled transverse rectus abdominis flaps for breast reconstruction,1st Congress of the World Society for Breast Health 
 • Aydın H; Karabulut A; Çerçi Özkan A; Önel D; Ç. Özden B; Güngel H,Alternatives of Breast Reconstruction In Breast Conserving Surgery and Skin Sparing Mastectomy,1st Congress of the World Society for Breast Health, Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Aydın H; Emekli U; Bozfakioğlu Y; Aydın İ; Tümerdem B; Aslan A; B. Karabulut A, Pediküllü TRAM flep ile meme onarımında uyguladığımız teknik modifikasyonların karşılaştırılması, XXIII Ulusal Pl Rek Est Cer Kongresi
 • Kalender V; Çerçi Özkan A; Emekli U; Erer M; Arıncı A; Mezdeği A, Prefabrike postauriküler fasyokutan flep ile aurikula rekonstrüksiyonu,Pl Rek Est Cer derneği Mavrovo-2000 kış sempozyumu

POSTERS

Çerçi Özkan A; Çizmeci O; Eren S; Aydın H; Mezdeği A; Tunçer S; Güven E; Aköz FDeri koruyucu olmayan mastektomide ekspander ile genişletilmiş göğüs duvarı derisinin altına dezepitelize edilerek yerleştirilen pediküllü TRAM flep ile geç onarım: Vaka sunumu,XXIII Ulusal Pl. Rek. Est Cer Kongresi, VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi
Aydın A; Emekli U; Çerkeş N; Aydın İ; Çerçi Özkan A; Aslan A; Erer M; Süoğlu Y; Hafız G, Serbest Fibula Flebi ile Baş Boyun Cerrahisinde Onarım Deneyimlerimiz. XXII. Ulusal Pl. Rek. Cer. Kongresi.

 

The people I cooperate with and the hospitals I operated on

medicana-hast5a9559555bff0.png
haldun-seyhan5a955a1e1a22b.png
mujdat-ok5a955a22a86bc.png
secil-gunay5a955a251e7af.png
aestimed5a955a04273b9.png
drmertbiligli5a955be972154.jpg
guzellik5a955beaa4f4f.png
dis-hekimi5a955be705e37.png
aile-hastanesi5a955c79c2c59.png
amerikan-hastanesi557a7eda595065a955ca6812dc.png
KULAKBURUN5a955cda278ba.png
agopkotogyan5a955cee3d121.png
cildiye558933a835ea05a955cd2d6223.png
cildiye-2558933a4ea1135a955cd6205f8.png
ongutpatoloji5a955cf42f597.png